CAREER

บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เรามุ่งเน้นในการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงสุดและการบริการอันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า บุคคลากรในองค์กรจึงเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ในการที่จะผลักดันให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จ

 

ถ้าคุณเป็นคนกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า อุทิศตนทุ่นเท มีความคิดสร้างสรรค์
รู้บทบาทหน้าที่ของตน และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต
และความสำเร็จของเรา เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวยูนิทีวีเวล
เพียงคุณกรอกใบสมัคร และส่งมาหาเราได้ตามที่อยู่ข้างล่าง
เอกสารการสมัครงานจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับอย่างดี
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

แผนกบุคคล
โทรศัพท์ +66(0)2 578 6152 -5 ต่อ 325
Email : hr@unitywewell.com

Sales Executive ( 2 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พนักงานขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 24-27
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปะสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขายและงานบริการ มัความอดทนในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง สำหรับใช้ในการทำงาน
Customer Service ( 1 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายและส่งเสริมให้เกิดการขายยิ่งขึ้น
 2. ดูแลรักษายอดขายร่วมกับผู้แทนขาย
 3. สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการบริการทางโทรศัพท์
 4. เรียนรู้และจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ดี
 5. แนะนำสินค้าและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้าได้
 6. สามารถพิมพ์งานใน Microsoft Excel และใช้งานอื่นๆในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ: หญิง
 • อายุ(ปี) : 23-27
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชีบัณฑิต, บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศกษาในระดับปริญญาตรี รับเฉพาะผู้สมัคที่จบในสาขาวิทยาศัสตร์เท่านั้น
พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า ( 1 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ขับรถยนต์ส่งสินค้าตามเส้นทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
 2. จัดสินค้าเพื่อเตรียมส่งวันรุ่งขึ้น
 3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เกี่ยวกับเรื่องใบส่งสินค้าและเอกสารบัญชีต่างๆ
 4. รับสินค้าเข้าคลังสินค้า
(ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30 น. - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25-35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รอบรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • รู้วิธีการดูแลรถยนต์เบื่องต้น
 • อ่านตัวหนังสือภาษาอังกฤษแต่ละตัวอักษรได้ และพอสะกดหรืออ่านภาษาังกฤษได้บ้าง
 • รักงานบริการ มีวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื้อสัตย์
 • รักการเรียนรู้ และเรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • พักอาศัยอยู่บริเวณลาดพร้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Authorized Distributor of trustworthy brands for Laboratory Chemicals Culture Media and Laboratory accessories in Thailand.
ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  
Unitywewell Co.,Ltd.
6, 8, 10 SOI CHOKCHAI 4 SOI 84 YAK 2, CHOKCHAI 4 RD.,
LAT PHRAO, BANGKOK 10230
Tel :
+66(0)2 578 6152 -5
Fax :
+66(0)2 578 6156 -7