โปสเตอร์การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้ข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการเก็บสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง

 

สนใจขอรับโปสเตอร์ กรุณาติดต่อผู้แทนขาย

 

Unitywewell Service Comment
E-mail: service@unitywewell.com
Scharlau : Spain
- สารเคมี Reagent grade, HPLC grade, Buffer Standard, AAS/ICP Standard, Titration etc.
- อาหารเลี้ยงเชื้อคุณภาพสูงสูตรตรงตามมาตรฐานการทดสอบ เช่น ISO, FDA BAM, APHA, USP, AOAC
CHEM-LAB : Belgium
สารเคมีมาตรฐานตาม ISO 9001, ISO 17025 และ ISO Guide 34  เช่น Analytical grade สารมาตรฐานสำหรับ AAS, Conductivity Standard, HPLC Solvent, Ion-Pair Reagent
CDH : India
สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล จากจากสาธารณรัฐอินเดีย ราคาประหยัด ลดต้นทุนวิเคราะห์
-สารเคมี เกรด AR, BP, USP, Synthesis, Biochem Diagnostic, HPLC, GC
-อาหารเลี้ยงเชื้อ กลุ่มอาหารและยา, plant tissue, Antimicrobial
Johnson Test Papers : UK
สินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO9001 เช่น pH Strips, Semi-Quantitative Test Strip, Filter Papers, Glass Microfiber, Thimble, Membrane, Syringe Filters เป็นต้น
Chromagar : France

Salmonella Plus, Listeria, Identification Listeria,
Pseudomonas, Vibrio, O157, B.cereus, E.sakazakii,
Rambach Agar E.coli, Enterococcus

บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  

บริษัทมีนโยบายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เน้นการบริการเยี่ยม รวดเร็ว และจริงใจ
พร้อมให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์โดยทีมงานมืออาชีพ
COA SEARCH
ค้นหา COA สินค้าที่ต้องการด้วยตัวคุณเอง ผ่านระบบค้นหาของแบรนด์

Authorized Distributor of trustworthy brands for Laboratory Chemicals Culture Media and Laboratory accessories in Thailand.
ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  
Unitywewell Co.,Ltd.
6, 8, 10 SOI CHOKCHAI 4 SOI 84 YAK 2, CHOKCHAI 4 RD.,
LAT PHRAO, BANGKOK 10230
Tel :
+66(0)2 578 6152 -5
Fax :
+66(0)2 578 6156 -7