CAREER

บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 20 ปี

เรามุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและการบริการอันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ทีมงานของเราถือเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกัน

 

หากคุณมีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นในการเติบโต, และเต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ เราขอต้อนรับคุณสู่ Unitywewell ด้วยความอบอุ่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา แล้วมาเติบโตไปด้วยกัน!เพียงแค่กรอกใบสมัครและส่งมาที่อีเมลหรือที่อยู่ด้านล่าง
Email : hr@unitywewell.com


สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบุคคล
โทรศัพท์ +66(0)2 578 6152 -5 ต่อ 325
Email : hr@unitywewell.com

Customer Service ( 2 อัตรา ) ***ด่วน***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ(ปี) : 21-30
 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์(ปี) : 0-3
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับผู้แทนฝ่ายขายและส่งเสริมให้เกิดการขายยิ่งขึ้น
 • ดูแลรักษายอดขายร่วมกับผู้แทนขาย
 • แนะนำสินค้าและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้าได้
 • สามารถพิมพ์งานใน Microsoft Excel และใช้งานอื่นๆในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • ค่าเดินทาง
 • Incentive ตามยอดขายและ Bonus ตามผลประกอบการ
 • ตรวจสุขภาพฟรี, ท่องเที่ยวประจำปี, ลาวันเกิด, ลาปฏิบัติธรรม
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนตามผลงาน
 • งบสำหรับออกกำลังกาย
 • และสวัสดิการอื่นๆ...
Telesales/Internal Sales ( 2 อัตรา ) ***ด่วน***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ(ปี) : 21-30
 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์(ปี) : 0-3
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนในการทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขายสินค้า และ ดูแลลูกค้า ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้มีการซื้อซ้ำสม่ำเสมอ
 • รับผิดชอบเป้าการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เรียนรู้ตัวสินค้า (Product Knowledge) เทคนิคการขายและเรียนรู้ลูกค้าเพื่อสามารถปรับปรุงการทำงานให้เกิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 • โทรติดตามงานขายให้ลูกค้ามีการซื้อซ้ำ, เพิ่มจำนวนการขาย รวมถึงเพิ่มรายการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
 • ค่าเดินทาง
 • Incentive ตามยอดขายและ Bonus ตามผลประกอบการ
 • ตรวจสุขภาพฟรี, ท่องเที่ยวประจำปี, ลาวันเกิด, ลาปฏิบัติธรรม
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม
 • การปรับเงินเดือนตามผลงาน
 • งบสำหรับออกกำลังกาย
 • และสวัสดิการอื่นๆ...
Sales Executive ( 3 อัตรา )

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 21-30 ปี
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ปะสบการณ์(ปี) : 0-3 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, หรือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง สำหรับใช้ในการทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ขายสินค้า และ ดูแลลูกค้า ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้มีการซื้อซ้ำสม่ำเสมอ
 • รับผิดชอบเป้าการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เรียนรู้ตัวสินค้า (Product Knowledge) เทคนิคการขายและเรียนรู้ลูกค้าเพื่อสามารถปรับปรุงการทำงานให้เกิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 • ติดตามงานขายให้ลูกค้ามีการซื้อซ้ำ, เพิ่มจำนวนการขาย รวมถึงเพิ่มรายการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
 • iPad และโทรศัพท์มือถือสำหรับการทำงาน
 • เงินประกันรถยนต์
 • ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถยนต์
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับการเดินทางต่างจังหวัด
 • Incentive ตามยอดขายและ Bonus ตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม, ประกันรถยนต์, และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพฟรี, ท่องเที่ยวประจำปี, ลาวันเกิด, ลาปฏิบัติธรรม
 • งบสำหรับออกกำลังกาย
 • และสวัสดิการอื่นๆ...
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถวางระบบบัญชี ระบบการเงิน, ระบบงบประมาณ, ระบบทรัพย์สิน ระบบคลังสินค้าได้ดี
 • ตรวจสอบระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ,อากรแสตมป์
 • บริหารงานด้านตรวจนับสินค้า (Cycle count, Physical count) และการทำลายสินค้าประจำปี
 • ปิดงบการเงินทุกเดือนเพื่อส่งผู้บริหาร และงบประจำปีส่งผู้สอบบัญชี
 • ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น Purchase to Pay, Order to Receipt
 • สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อชี้แจงข้อมูลได้
 • สามารถวางแผนภาษีอากรได้
 • บริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เสนอแนะผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด(Cash Flow) งบประมาณหลาย ๆ Dimension งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ต้นทุนการผลิต และประเมินสถานการณ์การเงินขององค์กรรายงานต่อผู้บริหาร
 • จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้เพียงพอแก่ความต้องการขององค์กรโดยคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน และการจัดการให้ได้ทันเวลาอย่างเหมาะสม
 • ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทขององค์กร ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
 • บริหารความเสี่ยงเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, ความเสี่ยงทางธุรกิจ, สินค้าหมดอายุและลูกค้าที่ส่งผลกระทบ
 • สามารถปิดบัญชีด้าน Manufacturing
 • จัดทำงบประมาณแต่ละหน่วยงาน งบกลางและสรุปภาพรวมทั้งองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 33-38 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป ทางด้านงานบัญชีและการเงิน
อื่น ๆ : มีความชำนาญในการใช้ Excel ระดับ Advance เช่น Pivot table, Vlookup etc. อ่าน -เข้าใจ-วิเคราะห์-ตีความ ข้อมูลทางการเงิน (Financial Literacy)

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน หรือบัญชีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 - 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการผลิต, ซื้อมาขายไป,นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการเงินการลงทุน
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมทางบัญชีเช่น Mac5 หรือ Microsoft Dynamic หรือ Info หรือ SAP
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการสินทรัพย์และโครงการการลงทุน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจเสนอผู้บริหาร
 • มีความรู้กฏหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • รู้จักเครื่องมือทางการเงิน OD, Term Loan, LC, DP, DA, Trust Receipt, BG
 • มีประสบการณ์ทำ KPI ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา ว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารทีมงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทและเสียสละ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนางานได้โดยประยุกต์ใช้ Digital Technology
เลขาผู้บริหาร ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมการประชุม ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ บันทึกการประชุม
 • ติดตามผลการประชุม ปฎิบัติงานตามที่ประชุมมอบหมาย ติดตามงานในประเด็นต่างๆ ที่ค้างอยู่ในวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 • ร่างจดหมาย ที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • จัดทำรายงานการประชุมในทุกการประชุมที่ได้รับมอบหมาย อย่างมืออาชีพ และโดยจะต้องมีการบันทึกข้อความสำคัญทั้งหมด ที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุม ภายในระยะเวลาที่กำหนดฯลฯ
 • จัดทำทะเบียนเอกสารเข้า-ออก ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม
 • จัดทำเอกสารรายงาน สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงจัดทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • รักษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ(ปี) : 25-40 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), สาขานิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสถิติ, Finance หรือ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Word/Excel/Power Point) ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี รักงานบริการ และติดต่อประสานงานได้ดี
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ ยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า ( 3 อัตรา ) ** ด่วน**

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ขับรถยนต์ส่งสินค้าตามเส้นทางทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
 2. จัดสินค้าเพื่อเตรียมส่งวันรุ่งขึ้น
 3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เกี่ยวกับเรื่องใบส่งสินค้าและเอกสารบัญชีต่างๆ
 4. รับสินค้าเข้าคลังสินค้า
(ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30 น. - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25-35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รอบรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • รู้วิธีการดูแลรถยนต์เบื้องต้น
 • อ่านตัวหนังสือภาษาอังกฤษแต่ละตัวอักษรได้ และพอสะกดหรืออ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • รักงานบริการ มีวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 • รักการเรียนรู้ และเรียนรู้งานเร็ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • พักอาศัยอยู่บริเวณลาดพร้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เราใช้ Cookie เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ โดย cookie จะช่วยให้เราเรียนรู้กระบวนการใช้งาน website ของคุณ
และนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการให้บริการของเรา คุณสามารถศึกษาการใช้ cookie และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่หน้า
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Authorized Distributor of trustworthy brands for Laboratory Chemicals Culture Media and Laboratory accessories in Thailand.
ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง อาหารเลี้ยงเชื้อ และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
Unitywewell Co.,Ltd.
6,8,10 SOI CHOKCHAI 4 SOI 84 YAK2, CHOKCHAI 4 RD., LADPRAO, BANGKOK 10230
Tel :
02-578-6152-5
Fax :
02-578-6156-7
e -mail